B&P NETWORK s.r.o.

B&P Network vznikla v roku 2013 ako mladá a moderná spoločnosť so zameraním v oblasti navrhovania a výstavby optickych sietí. V uvedenom roku sa spoločnosť stala držiteľom licenčnej zmluvy k patentu vyvinutým spoločnosťou Prusak GmbH Grub, Švajčiarsko, na kompletný systém ukladania sietí zo sklenených vlákien do nepriechodných ako aj priechodných potrubí s priemerom od 100 mm.

V súčasnoti sa zameriavame predovšetkým na návrhy a realizáciu projektov s využitím vyššie uvedeného patentu ako napríklad:

  • výstavba a prevádzka metropolitnej optickej siete v kanalizácii v BA.
  • výstavba a prevádzka nezávislých prístupových optických sietí v oblastiach s rodinnou či bytovou zástavbou, v priemyselných areáloch.
  • plánovanie, design a realizácia individuálnych pasívnych alebo aktívnych sietí pre štátne inštitúcie, banky, dátové centrá a veľké korporácie.

Sme mladý, dinamicky rozvíjajúci tím so snahou o maximálny prínos pre našich klientov.

BOP

alebo “Bytes in Old Pipes”

“Bytes in Old Pipes” bol vyvinutý spoločnosťou Prusak GmbH Grub v spolupráci s firmou Brand-Rex z Veľkej Británie, výrobcom káblov BloLite a BloCable ako aj s americkým elektronickým koncernom Tyco. Predstavuje jedinečný systém ukladania sietí zo sklenených vlákien do nepriechodných ako aj priechodných porubí s priemerom od 100 mm. Uvedená technológia je výhodná predovšetkým pre komunálne siete ako kanalizácie z dôvodu, že prakticky sa nachádzajú všade. V minulosti boli technológiou BOP úspešne realizované projekty v krajinách po celom svete ako napríklad Argentína, Nemecko, Rakúsko, USA či Veľká Británia.

INŠTALÁCIA BOP

Postup vkladania optických vlákien je postavený na využití prevrátenia a vtláčania rukávu do kanalizačného potrubia. Spôsob jeho pritlačenia k stene potrubia, či už vzduchom alebo vodou nehrá žiadnu rolu. Do potrubia je zavedený samotný kábel alebo chránička káblov obalená v živicivo-filcovom lôžku. Podávací robot (je vlastne kamera opatrená podávacím prípravkom) bezprostredným spätným postupom pred vtláčaným rukávom ukladá lôžko s káblom a usmerňuje jeho polohu v potrubí so zreteľom na prípadné prípojky. Rýchlosť pohybu rukáva ako aj kamery je kontrolovateľná. Po uložení kábla v celom úseku, vytvrdnutie živice docielime prúdením teplej vody cez chráničky. Po vytvrdnutí živice sa z úseku odstráni rukáv.

Vkladanie chráničiek je kombinovateľné prakticky so všetkými známymi rukávovými technológiami.

Postup vkladania optických vlákien do potrubia

Vkladanie BOP bez sanácie kanalizačného potrubia.

Postup vkladania optických vlákien do potrubia za súčasnej sanácie

V prípade vkladania optických vlákien a zároveň sanácie potrubia je pracovný postup viacmenej totožný. K rozdielu dochádza jedine v tom, že aj samotný rukáv bol impregnovaný živicou a po jeho odstránení vytvorí nové potrubie v pôvodnom.

BENEFITY TECHNOLÓGIE

Významné výhody BOP sú zjavné na prvý pohľad. V porovnaní s bežnými metódami ukladania káblov sú výhody predovšetkým:

BOP s chráničkou káblov

Vtiahnuté káble

BOP s Blo-káblami

K ďaľším výhodám bezpochybne patria:

GALÉRIA

Kontakt

B&P NETWORK s.r.o. Hraničná 12 821 05 Bratislava   info@bpnetwork.sk www.bpnetwork.sk
Vaša správa bola úspešne odoslaná.